எமது நிலையத்தில் கலாபூசணம் அமரர் நடேசன் சிவசண்முகமூர்த்தி அவர்களுக்கான நினைவு கூர்தலும் ஆத்மசாந்திப் பிரார்த்தனையும் நிகழ்வு 03.03.2013 இல் நடைபெற்றது.
 
Make a Free Website with Yola.